CirQ Wood | Transformatieloods

Disclaimer

CirQ Wood en Transformatieloods zijn de samenstellers en uitgevers van informatie op deze website. CirQ Wood en Transformatieloods zijn zich volledig bewust van haar taken en besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid

CirQ Wood en Transformatieloods aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal) aangeboden op deze website of door onjuistheid of onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar de websites van CirQ Wood en Transformatieloods

CirQ Wood en Transformatieloods zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat CirQ Wood en Transformatieloods de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Informatie gebruiken

CirQ Wood en Transformatieloods behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CirQ Wood of Transformatieloods te kopiëren, gebruiken of verspreiden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het gebruikersrecht ligt alleen bij de eigenaar van deze website. Bent u van mening dat uzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website? Neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.