CO2 opslag én reductie

CO2 opslag én reductie

Bomen halen op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa (hout, blad en wortels). Bomen slaan extra CO2 op als ze groeien. De CO2 wordt vastgelegd in de toenemende biomassa van de boom, met name in het hout. Zolang het hout niet rot of wordt verbrand blijft de CO2 opgeslagen in het hout. Hout is hiermee bij uitstek een duurzame grondstof. Het onttrekt CO2 uit de lucht en fungeert gelijk als opslagplaats.

Net als alle andere grondstoffen zal het hout gekapt en vervoerd moeten worden om in Nederland als bouwmateriaal toe te kunnen passen.

In een lineaire economie eindigt hout na de gebruiksfase normaal gesproken met energieproductie. Echter door te recyclen, en daarmee de energieproductie uit te stellen, kan het hout blijven fungeren als opslagplaats van CO2.

Doordat er door recyclen minder bomen hoeven te worden gekapt, hoeven er ook minder vaak lange transporten plaats te vinden en kunnen bestaande bomen blijven doorgaan met het opnemen van CO2.

Met het recyclen van hout leveren we daarom op meerdere vlakken een belangrijke bijdrage aan het behalen van duurzame energiedoelstellingen.

Meer weten?