social return

social return

Waar mogelijk wordt er samengewerkt met sociale partners. De sociale partners hebben werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt die worden opgeleid voor een vaste baan. We vinden het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans wordt geboden om te leren en (weer) mee te doen in het arbeidsproces. We zien daarom graag dat zij in een veilige omgeving worden opgeleid en gelijktijdig actief kunnen bijdragen aan een circulaire maatschappij. Waar mogelijk werken we dan ook samen met sociale werkbedrijven.

meer weten?