Reductie CO2

CO2 reductie én opslag

Bomen halen op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht door het tijdens hun groei vast te leggen. Hout is hiermee bij uitstek een duurzame grondstof. Het onttrekt CO2 uit de lucht en fungeert gelijk als opslagplaats.

Net als alle andere grondstoffen zal het hout gekapt en vervoerd moeten worden om in Nederland als bouwmateriaal toe te kunnen passen.

In een lineaire economie eindigt hout na de gebruiksfase normaal gesproken met energieproductie. Echter door te recyclen, en daarmee de energieproductie uit te stellen, kan het hout blijven fungeren als opslagplaats van CO2.

Doordat er daarnaast geen nieuwe bomen meer hoeven te worden gekapt hoeven er geen lange transporten plaats te vinden en kunnen deze bomen blijven doorgaan met het opnemen van CO2.

Met het recyclen van hout leveren we daarom een belangrijke bijdrage aan het behalen van duurzame energiedoelstellingen.

Meer weten?