Kraaijvanger Architects logo

Kraaijvanger Architects

Kraaijvanger Architects wil dat mensen gelukkiger werken, leven en leren. Met hun ontwerpen kunnen zij daarvoor ruimtes creëren. Daarbij gaan ze zorgvuldig om met onze voorraden door circulair te ontwerpen en te bouwen. Of door bestaande gebouwen een nieuw leven te geven. Zo draagt Kraaijvanger Architects bij aan vitale steden.

Gebouwen bieden bescherming en onderdak. Ze passen zich aan de seizoenen aan en blijven zichzelf vernieuwen. Ze gebruiken de zon als energiebron, zuiveren de lucht en voeden hun omgeving. Door hun structuur leven ze lang, zijn ze divers en zien ze er fantastisch uit.

Technologie maakt het mogelijk. Daarmee sluiten kringlopen zich en bouwt Kraaijvanger Architects echt circulair en duurzaam. Dat is geen opgave, het is simpelweg een verantwoordelijkheid en vooral ook leuk. Ruimtes passen zich aan mensen aan in plaats van andersom. De natuur en stad vormen geen tegenstelling meer maar functioneren gezamenlijk als een rijk ecosysteem.

Zo bouwt Kraaijvanger Architects met een positieve impact op economie, geluk en milieu. Het is eigenlijk logisch om gewoon te doen wat goed is. Kraaijvanger jaagt deze droom al 25 jaar na.

CirQ Wood is trots bij te mogen dragen bij de realisatie van een circulair ontwerp van Kraaijvanger Architects.

Bezoek de website

Projecten