BAM Bouw en techniek logo

BAM Bouw en Techniek

Voor BAM betekent circulair bouwen het realiseren van de gebouwde omgeving zonder natuurlijk kapitaal uit te putten en onze leefomgeving te belasten. Circulariteit gaat om waardecreatie, nu en in de toekomst.

Onder het motto “Building the present, creating the future” realiseert BAM Bouw en Techniek huisvestingsoplossingen die flexibel zijn in functie, ruimte en gebruik. Zodoende zijn het gebouw én de installaties klaar voor de veranderende functie en technologie van de toekomst.​ Daarbij staan de wereld van de klant en de wens van de gebruiker centraal. Duurzaamheid speelt hierbij een groeiende rol van betekenis.

Het draait om het sluiten van kringlopen voor o.a. energie, water en materialen. Hoe kunnen we energieneutrale gebouwen realiseren en tegelijkertijd de milieuimpact van materiaalverbruik verlagen door inzet van hergebruikte of biobased materialen? Ook de gezondheid van de eindgebruiker is een belangrijk thema. ​

Naast het reeds bekende project Circl in Amsterdam heeft BAM met het circulaire en energieneutrale hoofdkantoor van CURE haar circulaire portfolio weer met een prachtig project weten aan te vullen! CirQ Wood is er dan ook erg trots op mee te mogen werken aan de duurzame ambities van BAM.

Bezoek de website