Stichting Insert logo

Stichting Insert

Stichting Insert is een innovatief, circulair platform. Samen met onze leden en partners ondersteunen wij de transitie van lineair naar circulair werken.

Stichting Insert streeft naar hergebruik van grondstoffen, (bouw)materialen, bomen en heesters op zo hoogwaardig mogelijk niveau. Samen met de markt werkt Insert aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Hiervoor geven zij inzicht in de circulaire mogelijkheden, maken circulaire ambities zichtbaar en verbinden de verschillende partijen met elkaar. Zo werkt Stichting Insert aan een duurzame wereld.

CirQ Wood is er trots op partner te zijn van Stichting Insert.

Bezoek de website