Wij zijn
CirQ Wood

CirQ Wood is opgericht uit een overtuiging dat we beter moeten zorgen voor de aarde en het klimaat. Met het Klimaatakkoord heeft Nederland zich als doel gesteld om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% ten opzichte van 1990 terug te dringen. De bouw is in deze transitie een belangrijke sector. Er zijn veel nieuwe woningen en bedrijfspanden nodig om de groeiende bevolking te laten wonen en werken. Voor de bouw hiervan zijn grondstoffen nodig.

Het ontginnen, het transport en de productie van grondstoffen kost energie en zorgt voor CO2 uitstoot. Hout is de enige grondstof die natuurlijk aangroeit, CO2 uit de lucht haalt en opslaat. Door hergebruik van hout komt de opgeslagen CO2 niet vrij in de lucht maar blijft voor de komende decennia opgeslagen zitten in het hout. Daarnaast worden bomen gespaard doordat ze niet hoeven te worden gekapt. De gespaarde bomen kunnen blijven doorgaan met zuurstof produceren en CO2 opslaan.

Wij zijn CirQ Wood.

— Voor de bewerkingen maken we zoveel mogelijk gebruik van bewerkingsbedrijven die mens en milieu centraal hebben staan.
Wij vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden om te leren en (weer) mee te doen in het arbeidsproces. Werk geeft structuur, sociale contacten en een eigen inkomen. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor weer meer grip op hun leven, de zelfredzaamheid wordt bevorderd, en ze merken dat ze weer kunnen meedoen in de samenleving.
Door de overige bewerkingen onder te brengen bij traditionele bewerkers laten we de lineair ingestelde houtindustrie kennis maken met de mogelijkheden van circulair hout.

Contact
01
03
2560

Appartementencomplex Alkmaar

2560

Circulair kantoor Groosman Architecten Rotterdam

1200

Woningcorporatie Veenvesters Veenendaal

Hergebruik is de standaard

Aanbod