Over CirQ Wood

CirQ Wood wil actief bijdragen aan de ‘cirQulaire’ economie met mooie kwalitatieve (Quality) oplossingen waarbij de circulaire grondstof hout centraal staat. Met technische kennis, creatieve oplossingen, energieke daadkracht en betrokken partners worden woning-, utiliteits- en infraprojecten succesvol circulair duurzaam.

Een succesvol cirQulair duurzaam project:

  • is winstgevend voor het milieu, mensen en begroting
  • sluit aan bij de behoefte van de opdrachtgever en haar eventuele klanten
  • is compleet van analyse tot realisatie

CirQ Wood analyseert uw project en komt met oplossingen waarbij drempels die circulaire verandering tegenhouden worden doorbroken. CirQ Wood adviseert organisaties en kan als projectleider fungeren bij het realiseren van circulaire houtproducten.

Meer over ons

Producten

Producten

CirQ Wood heeft verschillende producten ontwikkeld waarbij de hoogwaardige toepassing van gebruikt hout centraal staat:

Transformatieloods.nl

Laat u adviseren door de TRANSFORMATIELOODS

De transitie naar een circulaire economie is ingezet. Het in januari 2017 door het kabinet gelanceerde Grondstoffenakkoord is inmiddels door een groot aantal toonaangevende Nederlandse bedrijven getekend.

Vanaf 2023 zullen alle overheidsuitvragen voor de Bouw 100 % circulair zijn.

De TRANSFORMATIELOODS analyseert, adviseert en komt met mogelijkheden voor hergebruik van hout. Het gehele transformatieproces vanaf sloophout tot en met levering getransformeerd/ bewerkt houtproduct wordt door de TRANSFORMATIELOODS verzorgd.

Door de specifieke kennis, het opgebouwde netwerk en geselecteerde partners weet de TRANSFORMATIELOODS wat er voor uw project mogelijk is en wordt het door u gekozen houtproduct na de gehele transformatie bij u op de bouwplaats afgeleverd.

Het kabinet stimuleert het gebruik van gerecyclede houtproducten door diverse fiscale voordelen.

Voor meer informatie kijkt u op www.transformatieloods.nl.

Meer hierover

Adviseur voorschrijvende instanties

Word CirQ Wood Ambassadeur

CirQ Wood weet welke mogelijkheden er in gerevitaliseerde houtproducten zijn. Door veelal gebruik te maken van traditionele bewerkers kunnen de circulaire houtproducten moeiteloos gecombineerd worden met reguliere houtproducten die uit “nieuw gewonnen” grondstof zijn gemaakt.

Voor u als architect geeft dit gemak, zekerheid in ontwerp en in planning.

Kies voor cirQulaire houtproducten, maak een afspraak en word ook CirQ-ambassadeur!

b.boerkamp@cirqwood.nl of bel Brent 06-20496949

Meer hierover

Donorhout

Hergebruik van donorhout

Donormaterialen (gebruikte bouwmaterialen) beperken het aanwenden van primaire grondstoffen en geven de duurzame, circulaire economie een boost. CirQ Wood weet welke partijen donorhout er in Nederland op de markt zijn en binnenkort op de markt gaan komen. Heeft u een volume donorhout nodig in een bepaalde kopmaat, wilt u dat metaalvrij hebben, mogelijk ook opgezaagd en geschaafd aan profiel?

Ook hiervoor kunt u terecht bij CirQ Wood. Stuur een mail naar info@cirqwood.nl met daarin genoemd de gevraagde houtsoort, gewenste toepassing of kwaliteit, kopmaat, volume en gewenste levertijd.

Meer over donorhout

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CirQ Wood helpt u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk te brengen:

Upcycling

Upcyclen als ambitie

Door verandering van bouwen zijn gebruikte bouwmaterialen in hun oude toepassing soms niet meer toepasbaar in nieuwe projecten. Denk daarbij aan houten vloerbalken die niet meer standaard als draagconstructie in de woning-en utiliteitsbouw worden toegepast. Op de juiste wijze bewerkt kunnen deze vloerbalken worden getransformeerd naar aantrekkelijke plafonddelen, blikvangende gevelbekleding of fraaie circulaire geluidsschermen.

Meer over upcycling

CO2 Reductie

CO2-reductie én CO2-opslag

Bomen halen op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht door het tijdens hun groei vast te leggen. Hout is hiermee bij uitstek een duurzame grondstof. Het onttrekt CO2 uit de lucht en fungeert ook als opslagplaats.

Net als alle andere grondstoffen zal het hout gekapt en vervoerd moeten worden om in Nederland als bouwmateriaal toe te kunnen passen.

In een lineaire economie eindigt hout na de gebruiksfase normaal gesproken met energieproductie…(lees meer)

Meer over CO2 reductie

Social return

Social return

Waar mogelijk wordt er samengewerkt met sociale partners. De sociale partners hebben werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een “sociale werkplaats indicatie” weer een kans wordt geboden om te leren en (weer) mee te doen in het arbeidsproces.

Meer over social return

Certificering

Certificering

Bent u geïnteresseerd in certificering? Ga het gesprek met ons aan en vraag naar de mogelijkheden.

Meer over certificering

Contact

Neem contact op

Gebruik onderstaand formulier of klik door voor meer contactopties en een routekaartje.

Meer contactopties

Contactformulier