over cirQ wood

over CirQ Wood

CirQ Wood is opgericht door Brent Boerkamp en geboren uit een overtuiging dat we beter moeten zorgen voor de aarde en het klimaat. Met het Klimaatakkoord heeft Nederland zich als doel gesteld om de uitstoot van CO2 in 2030 met ca. 50% ten opzichte van 1990 terug te dringen. De bouw is in deze transitie een belangrijke sector. Er zijn veel nieuwe woningen en bedrijfspanden nodig om de groeiende bevolking te laten wonen en werken, daar zijn nog meer grondstoffen voor nodig, en er is veel energie nodig om te ontginnen, transporteren en te produceren.

Hout is dé circulaire grondstof om de toekomst mee in te gaan. Het groeit natuurlijk aan, haalt CO2 uit de lucht, slaat CO2 op, en het bewerken van hout kost relatief weinig energie. We kunnen er daarbij voor kiezen om voorlopig door te gaan met hout als primaire grondstof te gebruiken en pas over 40 á 50 jaar deze grondstoffen te gaan hergebruiken. Maar daarmee alleen gaan we de klimaatdoelstellingen niet halen. In 2019 heeft Brent besloten zijn kennis en ruime ervaring in de houtwereld actief in te zetten voor de transitie naar een circulaire economie op een zo impactvolle manier.

CirQ Wood richt zich volledig op het leveren van hergebruikt hout en productierestanten aan bouw- en handelsbedrijven. Voor de bewerkingen maken we zoveel mogelijk gebruik van bewerkingsbedrijven die mens en milieu centraal hebben staan. Met voldoende beschikbare volumes, technische kennis, creatieve oplossingen, positiviteit en betrokken partners maken we samen woning-, utiliteits- en infraprojecten succesvol circulair duurzaam.